देवेन्द्रनाथ ठाकुर

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search

देवेन्द्रनाथठाकुरः (१८०७-१९०५) कश्चन दार्शनिकः समाज-सुधारकः च आसीत्। तस्य पुत्रः रवीन्द्रनाथ ठाकुर: ।

पश्य[edit]