सामग्री पर जाएँ

पश्चिम-गारो-हिल्स्-मण्डलम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(पश्चिम गारॊ हिल्स् मण्डलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

पश्चिम-गारो-हिल्स्-मण्डलम् मेघालयराज्ये स्थितम् एकं मण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रं तुरा नगरम् ।