पश्चिमसिक्किममण्डलम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(पश्चिम सिक्किम् मण्डलः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

पश्चिम सिक्किम् मण्डलः सिक्किम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः | अस्य मण्डलस्य केन्द्रः गेय्ज़िन् नगरः |