पुरातत्त्वशास्त्रम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(पुरातत्त्व इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

पुरातनशास्त्रं प्राक्कालीनव्यवहारविषयं

जालगवाक्षा:[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पुरातत्त्वशास्त्रम्&oldid=366863" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः