बलांगीरमण्डलम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(बालंगिर् मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

बालंगिर् अथवा बोलङिर् मण्डलः ऒरिस्सा राज्ये स्थितः | अस्य मण्डलस्य केन्द्रः बालंगिर् नगरः |

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बलांगीरमण्डलम्&oldid=367980" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः