भारतीयविज्ञानसंस्था (IISc)

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(भारतीय वैज्ञानिक संस्थानम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search
संस्थायाः लाञ्छनम्

भारतीयविज्ञानसंस्था (Indian Institute of Science) भारतस्य प्रमुखस्नातकोत्तरसंशोधने तथा उच्चशिक्षणे एषा अन्यतमा संस्था वर्तते । भारतीयविज्ञानसंस्था संशोधनालयस्य रूपेण कार्यं करोतु इति जमशेडजी-नुस्सेवञ्जी-टाटामहोदयेन चिन्तितम् । अस्याः स्थापनं १९०९ तमे वर्षे मे मासस्य २७ दिने अभवत् । अत्र ३७ अभियान्त्रिकविभागाः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति । २००० अधिकाः छात्राः संशोधनकार्येषु निरताः सन्ति । प्रसक्तविज्ञानपत्रिका (Current Science) अस्याः संशोधनस्य आयस्य कृते प्रथमं स्थानं दत्तवती ।

बाह्यसंपर्कतन्तुः[सम्पादयतु]