वर्धमानः (वैय्याकरणः)

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(वर्धमानः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search


वर्धमानः एकः संस्कृतस्य वैय्याकरणः वर्तते । एतेन गणरत्नमहोदधिः इति ग्रन्थं लिखितवान् । एतस्स्य कालः ११ शताब्दः । एषः स्वीये ग्रन्थे अन्यान् वैय्याकरणान् स्मृतवान् ।