सर्वाधिकपुनरावृत्तियुक्तानि पुटानि ।

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:४२, ११ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

Updates for this page are run periodically.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. भारतम्‏‎ (५३० पुनरावृत्तिः)
 2. संस्कृतम्‏‎ (४०२ पुनरावृत्तिः)
 3. नार्वे‏‎ (२८९ पुनरावृत्तिः)
 4. मुख्यपृष्ठम्‏‎ (२८८ पुनरावृत्तिः)
 5. इस्लाम्-मतम्‏‎ (२५२ पुनरावृत्तिः)
 6. फ्रान्सदेशः‏‎ (२३२ पुनरावृत्तिः)
 7. गुजरातराज्यम्‏‎ (२२८ पुनरावृत्तिः)
 8. शुक्लरास्या‏‎ (२२३ पुनरावृत्तिः)
 9. तुर्की‏‎ (२२१ पुनरावृत्तिः)
 10. इण्डोनेशिया‏‎ (२१६ पुनरावृत्तिः)
 11. महात्मा गान्धी‏‎ (२१४ पुनरावृत्तिः)
 12. अजर्बैजान‏‎ (२१३ पुनरावृत्तिः)
 13. आस्ट्रिया‏‎ (२०७ पुनरावृत्तिः)
 14. बर्मा‏‎ (२०६ पुनरावृत्तिः)
 15. बास्निया‏‎ (२०४ पुनरावृत्तिः)
 16. ट्रु जीसस् चर्च्‏‎ (२०३ पुनरावृत्तिः)
 17. कजाकस्थान‏‎ (२०२ पुनरावृत्तिः)
 18. अफ्रीका‏‎ (२०० पुनरावृत्तिः)
 19. इटली‏‎ (१९९ पुनरावृत्तिः)
 20. अल्बेनिया‏‎ (१९८ पुनरावृत्तिः)
 21. अफगानिस्थानम्‏‎ (१९८ पुनरावृत्तिः)
 22. बेल्जियम्‏‎ (१९८ पुनरावृत्तिः)
 23. क्रोएशिया‏‎ (१९६ पुनरावृत्तिः)
 24. थैलेण्ड्‏‎ (१९४ पुनरावृत्तिः)
 25. बुल्गारिया‏‎ (१९३ पुनरावृत्तिः)
 26. अण्डोरा‏‎ (१९३ पुनरावृत्तिः)
 27. नेपालदेशः‏‎ (१९२ पुनरावृत्तिः)
 28. केनडा‏‎ (१८९ पुनरावृत्तिः)
 29. अल्जीरिया‏‎ (१८९ पुनरावृत्तिः)
 30. दक्षिण-आफ्रिका‏‎ (१८९ पुनरावृत्तिः)
 31. लेतुवा‏‎ (१८८ पुनरावृत्तिः)
 32. चिलि‏‎ (१८८ पुनरावृत्तिः)
 33. हिन्दी‏‎ (१८८ पुनरावृत्तिः)
 34. पुर्तगाल‏‎ (१८६ पुनरावृत्तिः)
 35. हंगरी‏‎ (१८६ पुनरावृत्तिः)
 36. रवीन्द्रनाथ ठाकुर‏‎ (१८४ पुनरावृत्तिः)
 37. उजबेकिस्थान‏‎ (१८३ पुनरावृत्तिः)
 38. स्विट्झर्ल्याण्ड्‏‎ (१८२ पुनरावृत्तिः)
 39. इचिरो सुजुकी‏‎ (१८२ पुनरावृत्तिः)
 40. आस्ट्रेलिया‏‎ (१८१ पुनरावृत्तिः)
 41. डेनमार्क‏‎ (१८० पुनरावृत्तिः)
 42. आर्मीनिया‏‎ (१७९ पुनरावृत्तिः)
 43. अङ्गोला‏‎ (१७८ पुनरावृत्तिः)
 44. एस्टोनिया‏‎ (१७६ पुनरावृत्तिः)
 45. ईजिप्तदेशः‏‎ (१७५ पुनरावृत्तिः)
 46. मडगास्कर‏‎ (१७५ पुनरावृत्तिः)
 47. बेङ्गळूरु‏‎ (१७५ पुनरावृत्तिः)
 48. चीन‏‎ (१७४ पुनरावृत्तिः)
 49. महाभारतम्‏‎ (१७२ पुनरावृत्तिः)
 50. कोलोम्बिया‏‎ (१७१ पुनरावृत्तिः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:अधिकतमसंस्करणानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः