#२ दुरुपयुक्तशोधकस्य परिवर्तनेतिहासः

Jump to navigation Jump to search
परिष्कृतम् अन्वेषणम्
समयः सदस्यः सार्वजनिकशोधकस्य वर्णनम् ध्वजाः कर्मन् परिवर्तनानि
०५:४३, २२ नवम्बर २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
  • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
  • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
०५:४२, २२ नवम्बर २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
  • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
  • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
११:२७, १८ नवम्बर २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
  • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
  • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
१०:०२, १८ नवम्बर २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
  • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
  • नानुमन्यताम्
परिवर्तनानि
०९:५९, १८ नवम्बर २०१६ NehalDaveND (सम्भाषणम् | योगदानानि) अत्यन्तं लघोः नवीनलेखस्य निर्माणम् समर्थीत
  • प्रबोधन: abusefilter-warning-shortarticle
  • नानुमन्यताम्
 
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:दुरुपयोगशोधबन्धन/history/2" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः