भग्नानि अनुप्रेषणानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १७:२३, ३१ मे २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१७:२३, ३१ मे २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

निम्नोक्तानि पुनर्निर्देशनानि तु अविद्यमानानि पृष्ठानि प्रति नयन्ति:

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #३४ क्रमाङ्कपर्यन्तं ३४ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. दिवोदास (सम्पाद्यताम्) → दिवोदासः
 2. Devkarajog waterfalls (सम्पाद्यताम्) → देव्कारजोगजलपातः
 3. नरसिंहमहेता (सम्पाद्यताम्) → नरसिंहः महेता
 4. नरसिंह विग्रहः (सम्पाद्यताम्) → नरसिंहविग्रहः
 5. नल्लगॊन्ड मण्डलः (सम्पाद्यताम्) → नल्लगोण्डा मण्डलम्
 6. भारतमहाराज्यस्य प्रधानमंत्री (सम्पाद्यताम्) → भारतस्य प्रधानमन्त्रि:
 7. भारतमहाराज्यस्य मुख्यन्यायाधीश: (सम्पाद्यताम्) → भारतस्य मुख्यन्यायाधीश:
 8. भारतमहाराज्यस्य लोकसभाध्यक्ष: (सम्पाद्यताम्) → भारतस्य लोकसभाध्यक्षः
 9. सदस्यसम्भाषणम्:Aishwarya.kotam/प्रयोगपृष्ठम् (सम्पाद्यताम्) → विज्ञाने संस्कृतस्य प्रयोगा:
 10. सदस्यः:Lavanya984/प्रयोगपृष्ठम् (सम्पाद्यताम्) → श्रीक्रिष्ण देवराय
 11. फलकम्:आज का आलेख २७ अगस्त २०१०
 12. फलकम्:Infobox mythical creature
 13. सञ्चिका:PD-textlogo (सम्पाद्यताम्) → साँचा:साक्षे-शब्दलोगो
 14. सृष्टिक्रमः (सम्पाद्यताम्) → सृष्टिशास्त्रम्
 15. सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल संघर्ष (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल सङ्घर्षः
 16. सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल संघर्षः (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल सङ्घर्षः
 17. सम्भाषणम्:कुङ्डलिनीमुद्रा (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:कुण्डलिनी (मुद्रा)
 18. सम्भाषणम्:कर्मयॊगि कॆ.जि.जॊषिमहॊदय (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:के जि जोशी
 19. सम्भाषणम्:के जि जोषी (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:के जि जोशी
 20. सम्भाषणम्:क्यान्सर्-(कर्करोग)निवारणा गायत्रीमुद्रा (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:गायत्री (मुद्रा)
 21. सम्भाषणम्:परिवार नियॊजनम् (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:जनसङ्ख्यावृद्धिः
 22. सम्भाषणम्:जनसंख्यस्फॊटः (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:जनसङ्ख्यास्फोटः
 23. सम्भाषणम्:झार्सुगुड मण्डलम् (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:झारसुगुडामण्डलम्
 24. सम्भाषणम्:टंग्स्टन (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:टङ्ग्स्टन्
 25. सम्भाषणम्:तॆज़्पुर् (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:तेजपुर
 26. सम्भाषणम्:नरसिंह विग्रहः (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:नरसिंहविग्रहः
 27. फलकसम्भाषणम्:नागरिक प्रणधिः (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:नागरिक प्रणधिः
 28. सम्भाषणम्:प्रकाष् राज् (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:प्रकाश् राज्
 29. सम्भाषणम्:महॆन्द्र सिङ्ह् धॊनि (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:महेन्द्र सिंह धोनी
 30. सम्भाषणम्:मेरी क्युरी (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:मेरी क्यूरी
 31. सम्भाषणम्:स्तॆवॆ इर्विन् (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:स्तेवे इर्विन्
 32. सम्भाषणम्:स्वामी ब्रुहदाचार्य: (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:स्वामी बृहदाचार्यः
 33. सम्भाषणम्:स्वामी बृहदाचार्य: (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:स्वामी बृहदाचार्यः
 34. सम्भाषणम्:हल्मिडि शासनम (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:हल्मिडि शिलाभिलेखः

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:भग्नानि_अनुप्रेषणानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्