भग्नानि अनुप्रेषणानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:१९, १६ जुलाई २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:१९, १६ जुलाई २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

निम्नोक्तानि पुनर्निर्देशनानि तु अविद्यमानानि पृष्ठानि प्रति नयन्ति:

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. ८.१४ अनन्यचेताः.. (सम्पाद्यताम्) → अनन्यचेताः..
 2. बैडमिण्टन्-टेनिकोट्-प्रभृतयः क्रीडाः (सम्पाद्यताम्) → अन्याः समानाः कन्दुकक्रिडाः
 3. अरब-इस्रैल संघर्ष (सम्पाद्यताम्) → अरब-इस्रैल सङ्घर्षः
 4. अरब-इस्रैल संघर्षः (सम्पाद्यताम्) → अरब-इस्रैल सङ्घर्षः
 5. Edward Jenner (सम्पाद्यताम्) → एडवार्ड् जेनर्
 6. एडवार्ड जेनर (सम्पाद्यताम्) → एडवार्ड् जेनर्
 7. Kamalesh Kumar Chokasi (सम्पाद्यताम्) → कमलेशकुमार छ चोकसी
 8. Kamalesh Kumar (सम्पाद्यताम्) → कमलेशकुमार छ चोकसी
 9. काव्यस्य लक्षणम् (सम्पाद्यताम्) → काव्यलक्षणम्
 10. Kavyalakshanam (सम्पाद्यताम्) → काव्यलक्षणम्
 11. कर्मयॊगि कॆ.जि.जॊषिमहॊदय (सम्पाद्यताम्) → के जि जोशी
 12. के जि जोषी (सम्पाद्यताम्) → के जि जोशी
 13. पिक: (सम्पाद्यताम्) → कोकिलः
 14. कॊळिकोडु मण्डलः (सम्पाद्यताम्) → कोळिकोडु मण्डलम्
 15. गणेशस्तोत्र (सम्पाद्यताम्) → गणेशस्तोत्राणि
 16. Ganesh Stotras (सम्पाद्यताम्) → गणेशस्तोत्राणि
 17. Guru Hargovind (सम्पाद्यताम्) → गुरु हरगॊविन्द्
 18. Gurumahima (सम्पाद्यताम्) → गुरुमहिमा
 19. चोष्यम् (सम्पाद्यताम्) → चोष्याणि
 20. जन्मदिनम् (सम्पाद्यताम्) → जन्मदिनोत्सवः
 21. Zichyújfalu (सम्पाद्यताम्) → ज़िचिउज्फ़लु
 22. तिरुवळ्ळूर् मण्डलः (सम्पाद्यताम्) → तिरुवळ्ळूर् मण्डलम्
 23. तिरुवारूर् मण्डलः (सम्पाद्यताम्) → तिरुवारूर् मण्डलम्
 24. Daśākuśalakarmapathadeśanā दशाकुशलकर्मपथदेशना (सम्पाद्यताम्) → दशाकुशलकर्मपथदेशना
 25. दिवोदास (सम्पाद्यताम्) → दिवोदासः
 26. Devkarajog waterfalls (सम्पाद्यताम्) → देव्कारजोगजलपातः
 27. Dwadasha Jothirlingas (सम्पाद्यताम्) → द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि गम्यताम् अत्र : पर्यटनम्, अन्वेषणम्
 28. नरसिंहमहेता (सम्पाद्यताम्) → नरसिंहः महेता
 29. नरसिंह विग्रहः (सम्पाद्यताम्) → नरसिंहविग्रहः
 30. नल्लगॊन्ड मण्डलः (सम्पाद्यताम्) → नल्लगोण्डा मण्डलम्
 31. फलकम्:नागरिक प्रणधिः (सम्पाद्यताम्) → नागरिक प्रणधिः
 32. मर्दकन्दुक (सम्पाद्यताम्) → मर्दकन्दुकम्
 33. Rugby (सम्पाद्यताम्) → मर्दकन्दुकम्
 34. Marthanda Varma (सम्पाद्यताम्) → मार्ताण्ड वर्मा
 35. Martanda Verma (सम्पाद्यताम्) → मार्ताण्ड वर्मा
 36. मह्बूब् नगर् मण्डलः (सम्पाद्यताम्) → मेहबूब् नगरम्
 37. सदस्यसम्भाषणम्:Aishwarya.kotam/प्रयोगपृष्ठम् (सम्पाद्यताम्) → विज्ञाने संस्कृतस्य प्रयोगा:
 38. सदस्यः:Lavanya984/प्रयोगपृष्ठम् (सम्पाद्यताम्) → श्रीक्रिष्ण देवराय
 39. फलकम्:आज का आलेख २७ अगस्त २०१०
 40. फलकम्:Infobox mythical creature
 41. सञ्चिका:PD-textlogo (सम्पाद्यताम्) → साँचा:साक्षे-शब्दलोगो
 42. सृष्टिक्रमः (सम्पाद्यताम्) → सृष्टिशास्त्रम्
 43. सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल संघर्ष (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल सङ्घर्षः
 44. सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल संघर्षः (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:अरब-इस्रैल सङ्घर्षः
 45. सम्भाषणम्:कुङ्डलिनीमुद्रा (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:कुण्डलिनी (मुद्रा)
 46. सम्भाषणम्:कर्मयॊगि कॆ.जि.जॊषिमहॊदय (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:के जि जोशी
 47. सम्भाषणम्:के जि जोषी (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:के जि जोशी
 48. सम्भाषणम्:क्यान्सर्-(कर्करोग)निवारणा गायत्रीमुद्रा (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:गायत्री (मुद्रा)
 49. सम्भाषणम्:परिवार नियॊजनम् (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:जनसङ्ख्यावृद्धिः
 50. सम्भाषणम्:जनसंख्यस्फॊटः (सम्पाद्यताम्) → सम्भाषणम्:जनसङ्ख्यास्फोटः

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:भग्नानि_अनुप्रेषणानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः