वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी देखें
वैश्विका-प्रयोक्तृ-सूचना
  • सदस्यनाम : 暁海
  • पञ्जजीकृतम्: १५:३४, १० सेप्टेम्बर् २०१६ (३ वर्षाणि पूर्वम्)
  • समाहत्य सम्पादनानां संख्या: ३६
  • जुड़ने वाले खातों की संख्या: ११९
स्थानीयाभिलेखानां सूची
स्थानीयविकिदिनाङ्के योजितम्पद्धतिःअवरुद्धम्सम्पादनानां सङ्ख्यादलानि
af.wikipedia.org०३:५०, ४ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
am.wikipedia.org२१:३४, १८ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ang.wikipedia.org२३:०४, १६ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ar.wikipedia.org२१:३१, १८ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
arz.wikipedia.org१८:४८, १६ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ast.wikipedia.org१९:१२, १२ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
as.wikipedia.org००:१२, २ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ba.wikipedia.org०१:५६, ४ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wikipedia.org२१:३१, २ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bg.wiktionary.org०२:५९, २८ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
br.wikipedia.org००:४१, ८ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bs.wikipedia.org०३:५३, ५ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
bxr.wikipedia.org००:५२, २७ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikipedia.org२२:१०, १० जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wikimedia.org००:११, १२ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ca.wiktionary.org२३:०१, २४ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cdo.wikipedia.org०३:४३, ७ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ceb.wikipedia.org१६:१९, ११ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
commons.wikimedia.org१८:२२, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
co.wikipedia.org२३:३३, ४ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cr.wikipedia.org०५:४७, ५ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cs.wikipedia.org२२:२८, १७ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
cy.wikipedia.org०२:३७, १७ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wikipedia.org२०:१५, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
da.wiktionary.org२०:२३, २१ जून् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wikipedia.org२०:१४, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
de.wiktionary.org०२:३२, १४ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
dv.wikipedia.org२१:५७, १६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikipedia.org०१:५३, २४ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
el.wikisource.org१७:१०, ४ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikipedia.org२०:१५, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikiquote.org०५:३७, ४ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wikisource.org२२:२२, २ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
en.wiktionary.org२१:५८, ५ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eo.wikipedia.org१९:४३, १५ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wikipedia.org२०:०२, १३ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
es.wiktionary.org२३:२४, १ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wikipedia.org२०:३२, २३ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
et.wiktionary.org२०:४९, २१ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
eu.wikipedia.org०२:२९, ३० अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wikipedia.org२०:१५, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fi.wiktionary.org०४:१६, २२ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fo.wikipedia.org००:५७, ११ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
frr.wikipedia.org००:३६, १४ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikipedia.org१५:३४, १० सेप्टेम्बर् २०१६नूतन वृत्तान्त(?)२६
fr.wikiquote.org१८:४७, १६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikisource.org२०:२२, १४ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wikiversity.org००:१९, ३ मार्च् २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fr.wiktionary.org२१:०९, २६ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
fy.wikipedia.org२२:४७, २० सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ga.wikipedia.org०१:१५, १९ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
gl.wikipedia.org२०:०८, २८ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hak.wikipedia.org०१:५०, २० अक्टोबर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
he.wikipedia.org१७:३९, १६ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hif.wikipedia.org००:२३, १७ जून् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wikipedia.org०४:०७, २७ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
hu.wiktionary.org०२:३२, १४ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ia.wikipedia.org००:१३, १३ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
id.wikipedia.org२२:२८, २९ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
incubator.wikimedia.org०१:२६, ३ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wikipedia.org१८:००, २६ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
io.wiktionary.org०१:२२, २७ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
is.wikipedia.org२०:५७, ४ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikipedia.org१७:०३, २५ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wikisource.org००:३७, १६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
it.wiktionary.org२०:१३, ३० एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
iu.wikipedia.org२०:१५, २८ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
jam.wikipedia.org२१:०६, १० जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikipedia.org२०:१०, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wikisource.org१७:२३, ३ नवेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ja.wiktionary.org०१:४४, २७ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ko.wikipedia.org०३:०८, २६ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ku.wikipedia.org२२:३४, ११ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
la.wikipedia.org२०:५३, १८ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
lb.wikipedia.org०१:१३, ७ मे २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
login.wikimedia.org१५:३४, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.mediawiki.org१५:३४, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
meta.wikimedia.org१५:३५, १० सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nah.wikipedia.org२२:४२, २ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nl.wikipedia.org१९:३०, १० सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
no.wikipedia.org०१:०४, ५ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
nrm.wikipedia.org१६:५१, १६ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
oc.wikipedia.org२१:०५, ८ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pcd.wikipedia.org२०:५७, १० जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wikipedia.org००:५७, ६ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pl.wiktionary.org१४:१७, ३० एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
pt.wikipedia.org००:४२, १२ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
roa-tara.wikipedia.org२१:२०, १० जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikipedia.org२०:०९, २ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wikisource.org००:३९, १६ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ru.wiktionary.org०१:२०, २७ सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sah.wikipedia.org१८:०१, १६ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sa.wikipedia.org०२:००, २ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
scn.wikipedia.org०२:४८, ६ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sco.wikipedia.org२३:३६, ३ डिसेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
se.wikipedia.org१९:५५, १२ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
simple.wikipedia.org०५:०९, १२ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wikisource.org०२:२४, २७ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
species.wikimedia.org२०:००, २४ मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sr.wikipedia.org२२:४९, १५ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wikipedia.org१६:४५, १८ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
sv.wiktionary.org१४:३९, ८ एप्रिल् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ta.wikipedia.org२१:४३, १० जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tl.wikipedia.org१९:१७, १० सेप्टेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
tr.wikipedia.org०४:२२, ७ मे २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
ug.wikipedia.org२०:५७, ४ एप्रिल् २०२०प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
uz.wikipedia.org१७:३१, २६ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vi.wikipedia.org००:०२, ११ जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
vo.wikipedia.org२१:५८, १८ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
war.wikipedia.org००:०८, २६ सेप्टेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
wa.wikipedia.org२१:२९, १० जनवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
www.wikidata.org०१:१८, १९ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wikipedia.org०१:०५, ११ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
yi.wiktionary.org०१:०५, ११ अक्टोबर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-classical.wikipedia.org००:११, ३० मार्च् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०१:३२, १५ डिसेम्बर् २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh-yue.wikipedia.org०२:२१, १७ फेब्रवरी २०१८प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wikipedia.org२०:५१, २ नवेम्बर् २०१६प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
zh.wiktionary.org०२:३०, १४ फेब्रवरी २०१७प्रमाणितसंयोगः प्रवेशकेन्द्रितः(?)
"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:मध्यवर्तीप्रामान्य/暁海" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्