वाञ्छितानि फलकानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:३७, २८ मार्च् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:३७, २८ मार्च् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:SHORTDESC:Place‏‎ (१,२१६ परिसन्धयः)
 2. फलकम्:Substr any‏‎ (३३७ परिसन्धयः)
 3. फलकम्:SHORTDESC:Place in India‏‎ (१४४ परिसन्धयः)
 4. फलकम्:Country data भारत‏‎ (४३ परिसन्धयः)
 5. फलकम्:चित्रविभागस्य नाम‏‎ (३३ परिसन्धयः)
 6. फलकम्:Infobox settlement/metric/mag‏‎ (२० परिसन्धयः)
 7. फलकम्:Convinfobox/2‏‎ (१५ परिसन्धयः)
 8. फलकम्:Chr‏‎ (१४ परिसन्धयः)
 9. फलकम्:Infobox person/height‏‎ (१२ परिसन्धयः)
 10. फलकम्:FULLBASEPAGENAME‏‎ (११ परिसन्धयः)
 11. फलकम्:SHORTDESC:District of हिमाचलप्रदेशः in India‏‎ (११ परिसन्धयः)
 12. फलकम्:Country data इन्डिया‏‎ (१० परिसन्धयः)
 13. फलकम्:User es-1‏‎ (१० परिसन्धयः)
 14. फलकम्:केरळ मण्डलाः‏‎ (१० परिसन्धयः)
 15. फलकम्:Cite ngs‏‎ (९ परिसन्धयः)
 16. फलकम्:Geobox2 location‏‎ (९ परिसन्धयः)
 17. फलकम्:Redirect category shell‏‎ (९ परिसन्धयः)
 18. फलकम्:Str index‏‎ (९ परिसन्धयः)
 19. फलकम्:छत्तीसगढ मण्डलाः‏‎ (९ परिसन्धयः)
 20. फलकम्:Country data भारत:‏‎ (८ परिसन्धयः)
 21. फलकम्:Country data भारत्‏‎ (८ परिसन्धयः)
 22. फलकम्:Decdeg‏‎ (८ परिसन्धयः)
 23. फलकम्:Nobots‏‎ (८ परिसन्धयः)
 24. फलकम्:End-date‏‎ (७ परिसन्धयः)
 25. फलकम्:Infobox food‏‎ (७ परिसन्धयः)
 26. फलकम्:Unit height‏‎ (७ परिसन्धयः)
 27. फलकम्:Use Indian English‏‎ (७ परिसन्धयः)
 28. फलकम्:Used in system‏‎ (७ परिसन्धयः)
 29. फलकम्:Death date‏‎ (६ परिसन्धयः)
 30. फलकम्:Howtoedit‏‎ (६ परिसन्धयः)
 31. फलकम्:ISBN‏‎ (६ परिसन्धयः)
 32. फलकम्:ISO 639 name ar‏‎ (६ परिसन्धयः)
 33. फलकम्:Infobox album/color‏‎ (६ परिसन्धयः)
 34. फलकम्:Infobox former country/autocat‏‎ (६ परिसन्धयः)
 35. फलकम्:Planetboxes‏‎ (६ परिसन्धयः)
 36. फलकम्:Protection templates‏‎ (६ परिसन्धयः)
 37. फलकम्:User fr-2‏‎ (६ परिसन्धयः)
 38. फलकम्:User la-1‏‎ (६ परिसन्धयः)
 39. फलकम्:Country data PRC‏‎ (५ परिसन्धयः)
 40. फलकम्:Country data india‏‎ (५ परिसन्धयः)
 41. फलकम्:Country data इंडिया‏‎ (५ परिसन्धयः)
 42. फलकम्:Country data इन्दिय‏‎ (५ परिसन्धयः)
 43. फलकम्:De icon‏‎ (५ परिसन्धयः)
 44. फलकम्:EB1911 poster‏‎ (५ परिसन्धयः)
 45. फलकम्:Fr icon‏‎ (५ परिसन्धयः)
 46. फलकम्:Fullurl:‏‎ (५ परिसन्धयः)
 47. फलकम्:Geobox2 list line plain‏‎ (५ परिसन्धयः)
 48. फलकम्:Google books‏‎ (५ परिसन्धयः)
 49. फलकम्:Infobox statement‏‎ (५ परिसन्धयः)
 50. फलकम्:No wrap‏‎ (५ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितफलकानि" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः