वाञ्छिताः वर्गाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:०७, १९ मई २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:०७, १९ मई २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. Pages using infobox settlement with missing country‏‎ (६९१ सदस्याः)
 2. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (५९३ सदस्याः)
 3. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (५३८ सदस्याः)
 4. Articles containing non-English-language text‏‎ (५०९ सदस्याः)
 5. येषु विस्तारसीमा समाप्ता, तेषां पृष्ठानाम् आवलिः‏‎ (२९६ सदस्याः)
 6. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (२८६ → २८८ सदस्याः)
 7. Articles containing unknown ISO 639 language template‏‎ (२३९ सदस्याः)
 8. All orphaned articles‏‎ (२३५ → २३७ सदस्याः)
 9. Orphaned articles from जनुवरि २०१४‏‎ (१६७ सदस्याः)
 10. Articles which use infobox templates with no data rows‏‎ (१४९ सदस्याः)
 11. TemplateData documentation‏‎ (१४१ सदस्याः)
 12. Pages using deprecated image syntax‏‎ (१३१ सदस्याः)
 13. Pages using infobox settlement with the image parameter‏‎ (१२८ सदस्याः)
 14. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (१२० सदस्याः)
 15. All country data templates‏‎ (११२ सदस्याः)
 16. Uncategorized country data templates‏‎ (११० सदस्याः)
 17. Wikipedia protected templates‏‎ (१०५ सदस्याः)
 18. Files with no machine-readable author‏‎ (८५ सदस्याः)
 19. Files with no machine-readable description‏‎ (८३ सदस्याः)
 20. Files with no machine-readable source‏‎ (८३ सदस्याः)
 21. सन्दर्भ त्रुटि के साथ पृष्ठ‏‎ (७८ सदस्याः)
 22. Subtemplates of Template Convert‏‎ (७६ सदस्याः)
 23. आईएसबीएन के जादुई कड़ियों का उपयोग करने वाले पृष्ठ‏‎ (७४ सदस्याः)
 24. नानुक्रमणिकपृष्ठानि‏‎ (७४ सदस्याः)
 25. Orphaned articles from सप्तम्बर् २०११‏‎ (६७ सदस्याः)
 26. Files with no machine-readable license‏‎ (५७ सदस्याः)
 27. निर्देशाङ्कः विकिडेटा-जाले उपलब्धः वर्तते‏‎ (५७ सदस्याः)
 28. All articles containing potentially dated statements‏‎ (५६ सदस्याः)
 29. Wikipedia bots‏‎ (५४ सदस्याः)
 30. Pages using infobox officeholder with unknown parameters‏‎ (५३ सदस्याः)
 31. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (५२ सदस्याः)
 32. Country data templates with distinct template name‏‎ (५० सदस्याः)
 33. File message boxes‏‎ (४८ सदस्याः)
 34. Templates used by Twinkle‏‎ (४२ सदस्याः)
 35. Pages with red-linked authority control categories‏‎ (४१ सदस्याः)
 36. Wikipedia articles with VIAF identifiers‏‎ (३९ सदस्याः)
 37. Table cell templates‏‎ (३६ सदस्याः)
 38. Navboxes using background colours‏‎ (३५ सदस्याः)
 39. Wikipedia articles with LCCN identifiers‏‎ (३५ सदस्याः)
 40. Country data templates with distinct shortname‏‎ (३३ सदस्याः)
 41. Wikipedia articles with ISNI identifiers‏‎ (३१ सदस्याः)
 42. Wikipedia articles with GND identifiers‏‎ (२९ सदस्याः)
 43. Articles containing potentially dated statements from 2001‏‎ (२८ सदस्याः)
 44. Wikipedia files that transclude the Non-free media rationale template with no Purpose specified‏‎ (२८ सदस्याः)
 45. Wikipedia files with unknown source‏‎ (२८ सदस्याः)
 46. Wikipedia semi-protected templates‏‎ (२८ सदस्याः)
 47. All articles with dead external links‏‎ (२७ सदस्याः)
 48. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (२६ सदस्याः)
 49. Pages using infoboxes with thumbnail images‏‎ (२६ सदस्याः)
 50. Redirects connected to a Wikidata item‏‎ (२६ सदस्याः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः