वाञ्छिताः वर्गाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:३७, २८ मार्च् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:३७, २८ मार्च् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. लेखs with short description‏‎ (१,४६६ सदस्याः)
 2. Pages using infobox settlement with missing country‏‎ (६८५ सदस्याः)
 3. Articles containing explicitly cited English-language text‏‎ (५९२ सदस्याः)
 4. Infobox settlement pages with bad settlement type‏‎ (५७२ सदस्याः)
 5. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (५३८ सदस्याः)
 6. Articles containing non-English-language text‏‎ (५०९ सदस्याः)
 7. येषु विस्तारसीमा समाप्ता, तेषां पृष्ठानाम् आवलिः‏‎ (२९६ सदस्याः)
 8. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (२८६ → २८८ सदस्याः)
 9. Articles containing unknown ISO 639 language template‏‎ (२३९ सदस्याः)
 10. All orphaned articles‏‎ (२३५ → २३७ सदस्याः)
 11. Orphaned articles from जनुवरि २०१४‏‎ (१६७ सदस्याः)
 12. Articles which use infobox templates with no data rows‏‎ (१५३ सदस्याः)
 13. TemplateData documentation‏‎ (१४२ सदस्याः)
 14. Pages using deprecated image syntax‏‎ (१३३ सदस्याः)
 15. Pages using infobox settlement with the image parameter‏‎ (१२८ सदस्याः)
 16. Wikipedia pages with incorrect protection templates‏‎ (१२१ सदस्याः)
 17. All country data templates‏‎ (११३ सदस्याः)
 18. Uncategorized country data templates‏‎ (१११ सदस्याः)
 19. Wikipedia protected templates‏‎ (१०५ सदस्याः)
 20. Files with no machine-readable author‏‎ (८६ सदस्याः)
 21. Files with no machine-readable description‏‎ (८४ सदस्याः)
 22. Files with no machine-readable source‏‎ (८४ सदस्याः)
 23. सन्दर्भ त्रुटि के साथ पृष्ठ‏‎ (८२ सदस्याः)
 24. Subtemplates of Template Convert‏‎ (७६ सदस्याः)
 25. आईएसबीएन के जादुई कड़ियों का उपयोग करने वाले पृष्ठ‏‎ (७५ सदस्याः)
 26. नानुक्रमणिकपृष्ठानि‏‎ (७५ सदस्याः)
 27. Orphaned articles from सप्तम्बर् २०११‏‎ (६७ सदस्याः)
 28. Files with no machine-readable license‏‎ (५८ सदस्याः)
 29. निर्देशाङ्कः विकिडेटा-जाले उपलब्धः वर्तते‏‎ (५८ सदस्याः)
 30. All articles containing potentially dated statements‏‎ (५६ सदस्याः)
 31. Wikipedia bots‏‎ (५५ सदस्याः)
 32. Pages using infobox officeholder with unknown parameters‏‎ (५४ सदस्याः)
 33. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (५३ सदस्याः)
 34. Country data templates with distinct template name‏‎ (५१ सदस्याः)
 35. File message boxes‏‎ (४८ सदस्याः)
 36. Pages with red-linked authority control categories‏‎ (४६ सदस्याः)
 37. Wikipedia articles with VIAF identifiers‏‎ (४४ सदस्याः)
 38. Templates used by Twinkle‏‎ (४२ सदस्याः)
 39. Wikipedia articles with LCCN identifiers‏‎ (३८ सदस्याः)
 40. Navboxes using background colours‏‎ (३७ सदस्याः)
 41. Table cell templates‏‎ (३६ सदस्याः)
 42. Country data templates with distinct shortname‏‎ (३३ सदस्याः)
 43. Wikipedia articles with ISNI identifiers‏‎ (३३ सदस्याः)
 44. Wikipedia articles with GND identifiers‏‎ (३२ सदस्याः)
 45. Redirects connected to a Wikidata item‏‎ (३१ सदस्याः)
 46. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (३० सदस्याः)
 47. Articles containing potentially dated statements from 2001‏‎ (२८ सदस्याः)
 48. Pages using infoboxes with thumbnail images‏‎ (२८ सदस्याः)
 49. Wikipedia files that transclude the Non-free media rationale template with no Purpose specified‏‎ (२८ सदस्याः)
 50. Wikipedia files with unknown source‏‎ (२८ सदस्याः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः