प्रतिकृतिभिः सह सञ्चिकानाम् आवलिः

Jump to navigation Jump to search

यासां सञ्चिकानां नवीनतमं संस्करणम् अन्यसञ्चिकानां प्रतिलिपिः अस्ति, तादृशानां सञ्चिकानाम् एषा आवलिः अस्ति । केलवं स्थापियसञ्चिका एव अन्तर्भवन्ति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:३७, २८ मार्च् २०२० समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:३७, २८ मार्च् २०२०परिणामाः अत्र सन्ति ।

  1. क्रमाङ्कात् आरभ्य # क्रमाङ्कपर्यन्तं परिणामः अधः प्रदर्शितः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

  1. 135px-155px-Wikipedia-logo-v2-sa.svg इत्यस्याः सञ्चिकायाः एका प्रतिकृतिः.

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikipedia.org/wiki/विशेषः:ListDuplicatedFiles" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः