राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य सरसङ्घचालकाः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(सरसङ्घचालकाः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य सरसङ्घचालकाः
सङ्घस्य सरसङ्घचालकाः

सरसङ्घचालकः[सम्पादयतु]

राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य प्रमुखः भवति सरसङ्घचालकः। सरसङ्घचालकः समग्रस्य सङ्घस्य मार्गदर्शकः भवति ।

सरसङ्घचालकाः[सम्पादयतु]