जनसङ्ख्या

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
(जनसंख्या इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

जनसंख्या कस्यचित् क्षेत्रस्य जनानां संख्या भवति। चीनादेशस्य जनसंख्या विश्वे अधिकतमा अस्ति।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=जनसङ्ख्या&oldid=286092" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः