कृषिः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

कृषिः आहारधान्योत्पादनक्रिया वर्तते । भारतदेशः कृषिप्रधानः देशः। अस्मिन् देशे अशीति(८०)प्रतिशतं जनाः कृषकाः एव । [१] कृषिशास्त्रम् इत्येतत् अत्यन्तं प्रमुखं वर्तते । अत्र मानवानां कृते आहारधान्यानाम् उत्पादनं कथं कर्तव्यम् इति बोध्यते । अधः कृषिसम्बद्धाः शब्दा: प्रदत्ता: सन्ति ।

भारतदेशस्य सामन्यकृषिभूमिः

कृषि:, कर्षक: कृषक:

भूमिका[सम्पादयतु]

पर्यावरणम्[सम्पादयतु]

सम्‍बद्घाः विषया:[सम्पादयतु]

समृद्धं शुण्ठिक्षेत्रम्

जालगवाक्षा:[सम्पादयतु]

विषरहितान्नोत्पदानार्थं साम्प्रदायिककर्षणम्

वर्ग:कृषिशास्त्र

कर्मनिरताः भारतीयकृषकाः
  1. krishi kshetram
"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कृषिः&oldid=281853" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः