बुधगुप्तः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्

बुधगुप्तः गुप्तवंशस्य भूपतिः आसीत्। सः पुरुगुप्तस्य पुत्रः आसीत्। सः कन्याकुब्जराजैः सह हूणान् जेतुम् अयतत।

"http://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=बुधगुप्तः&oldid=278827" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः