अश्वलालितम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अश्वलालितम्।
प्रतिचरणम् अक्षरसङ्ख्या 23
यदिह नजौ भजौ भ्जभलगास्तदाश्वललितं हरार्कयतिमत्। केदारभट्टकृत- वृत्तरत्नाकर:३.१०४
।।। ।ऽ। ऽ।। ।ऽ। ऽ।। ।।। ऽ।। ।ऽ
न ज भ ज भ न भ ल ग।
यति: एकादशभि: द्वादशभि: च।
उदाहरणम् -
जनिरहितोऽप्यहं प्रकृतिमान्भवामि निजमायया तनुधर:,
बलवदधर्ममीक्ष्य यदि वा प्रणष्टमपि धर्ममार्गमवनौ।
सुजनसुरक्षणाय जननं च दिव्यमसतां वधाय भविता,
रचयितुमत्र धर्मपदवीं प्रबुद्धमिति चेन्न तस्य जननम्॥

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=अश्वलालितम्&oldid=409047" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः