इन्द्रनीलः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
इन्द्रनीलः
इन्द्रनीलः
इन्द्रनीलः

उत्पत्तिः[सम्पादयतु]

सिंहलद्वीपे रावणगङ्गाकूले पद्माकाराकरे च तस्य सम्भवः ।

दोषाः[सम्पादयतु]

नीलस्य षड्दोषाः -

 1. अभ्रकम्
 2. सशर्करम्
 3. भिन्नम्
 4. मृत्तिकागर्भम्
 5. भेदसंशयकृत्
 6. अश्मगर्भम् चेति ।

गुणाः[सम्पादयतु]

 1. गुरुत्वम्
 2. स्निग्धकान्तित्वम्
 3. सुरङ्गम्
 4. पार्श्वरञ्जनम्
 5. तृणग्राहित्वम् इति तस्य गुणाः पञ्च ।

छाया[सम्पादयतु]

नीलस्य च्छाया -

 1. वैष्णवी (नीलीरससमा भासा) आवली
 2. पुष्पसङ्काशा
 3. नीलेन्दीवरसमप्रभा
 4. अतसीपुष्पसङ्काशा
 5. चाषपक्षसमद्युतिः
 6. मयूरकण्ठसच्छाया
 7. भृङ्गपक्षसमप्रभा

परीक्षा[सम्पादयतु]

क्षीरमध्ये नीलं यदा क्षिप्यते तदा दुग्धं नीलतां व्रजेच्चेत् तत् इन्द्रनीलमित्युच्यते ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=इन्द्रनीलः&oldid=391726" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्