उत्तर-गारो-हिल्स्-मण्डलम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
उत्तर-गारो-हिल्स्-मण्डलम्
Skyline of उत्तर-गारो-हिल्स्-मण्डलम्

मेघालयराज्ये स्थितम् एकं मण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रमस्ति रेसुबेल्पारा इत्येतन्नगरम् ।