उपपुराणानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

इति पुराणं पञ्चलक्षणयुक्तं स्यादिति प्रतिपादितम् । एतेषु पञ्चलक्षणेषु यदि न्यूनता स्यात् तर्हि तत् उपपुराणं भवति। अष्टादश उपपुराणानि सन्ति । तानि -

१ सनत्कुमारपुराणम्
२ नारसिंहपुराणम्
३ शिवपुराणम्
४ शिवधर्मपुराणम्
५ आदिपुराणम्
६ वासिष्ठपुराणम्
७ कापिलपुराणम्
८ मानवपुराणम्
९ औशनसपुराणम्
१० कल्किपुराणम्
११ वारुणपुराणम्
१२ कालिकापुराणम्
१३ गणेश(मुद्गल/मौद्गल्य)पुराणम्
१४ साम्बपुराणम्
१५ सौरपुराणम्
१६ पराशरपुराणम्
१७ मारीचपुराणम्
१८ भार्गवपुराणम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=उपपुराणानि&oldid=395200" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः