कामरूपमहानगरीयमण्डलम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(कामरूप् महानगरीय मण्डलम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search
कामरूपमहानगरीयमण्डलम्
असम राज्यस्य रेखाचित्रे कामरूप महानगर
असम राज्यस्य रेखाचित्रे कामरूप महानगर

कामरूप् महानगरीय मण्डलः अस्साम् राज्ये स्थितः एकः मण्डलः। अस्य मण्डलस्य केन्द्रः गुवहाटि नगरः।