कूटगल्पर्वतः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

तिम्मप्पस्वामिबेट्ट अथवा कूटगल्पर्वतः
कूटगल्पर्वतस्य मोहकं दृश्यम्
कूटगल्पर्वतस्य मोहकं दृश्यम्

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

श्री तिम्मप्पस्वामिनः मन्दिरम्
श्री तिम्मप्पस्वामिनः देवालयम्
श्री तिम्मप्पस्वामिनः देवालयम्

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

कूटगल्पर्वतः
कर्णाटकराज्यस्य रामनगरमण्डलम्
कर्णाटकराज्यस्य रामनगरमण्डलम्

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

कूटगल्पर्वतः
कर्णाटकराज्यस्य रामनगरमण्डलम्
कर्णाटकराज्यस्य रामनगरमण्डलम्

लुअ दोषः : expandTemplate: template "Short description" does not exist.

कूटगल्पर्वतः
कूटगल्पर्वतः
कूटगल्पर्वतः

कूटगल् पर्वतः (Kutagal Hill) अथवा तिम्मप्पस्वामिबेट्ट इति ख्यातः अयं गिरिः कर्णाटकराज्यस्य रामनगरमण्डले अस्ति । बेङ्गळूरुतः मैसूरुगमनमार्गे ४९कि.मी दूरे रामनगरपत्तनमस्ति । ततः मागडिपत्तनगमनमार्गेण ९कि.मी.दूरं गम्यते चेत् अयं पर्वतः दृश्यते । कूटगल् इति ग्रामे अयं पर्वतः अस्ति अतः कूटगल् पर्वतः इति नाम । पर्वतमस्तके श्री तिम्मप्पस्वामिनः मन्दिरम् अस्ति अतः तिम्मप्पबेट्ट (कन्नडभाषया बेट्ट इत्युक्ते गिरिः इति) इति कथयन्ति । पर्वतारोहणार्थं सोपानमार्गः अपि अस्ति । पर्वतशिखरे स्थित्वा परितः रम्यं दृश्यं वीक्षितुं शक्यते ।

इतिहासः[सम्पादयतु]

तत्र किञ्चित् शिलाप्रशसनं प्राप्तं तस्मिन् अश्वयागपद्धतिविषये उल्लिखितम् । अश्वयागः उत्तरवैदिककाले कि.पू.१५००तमवर्षात् पूर्वम् आसीत् । अतः श्री तिम्मप्पस्वामिनः मन्दिरम् अपि प्राचीनतमम् इति ज्ञायते ।

गळगल्लु/नीळगल्लु[सम्पादयतु]

पर्वतस्य वायव्यभागे कूडुगल्लु गळगलु क्यातनकल्लु अगसनकल्लु अथवा मडिवाळे कल्लु(कन्नडे कल्लु इत्युक्ते शिला इति अर्थः) इति कथ्यमानाः तिस्रः शिलाः पङ्क्तौ तिष्ठन्ति ।

कण्णानद्याः जलबन्धः[सम्पादयतु]

पर्वतमस्तके स्थित्वा पश्यति चेत् २०कि.मी.दूरे विद्यमानः कण्णजलबन्धः दृश्यते । परिसस्य पक्षिवीक्षा अपि अतिरमणीयः भवति ।

शासनम्[सम्पादयतु]

कूटगल् ग्रामस्य समीपे प्राचीनं किञ्चित् शिलाप्रशासनम् अस्ति । एतत् ग्रामात् १कि.मी. दूरे एरेहळ्ळिमार्गे अश्वत्थवृक्षस्य मूले तिष्ठति । एतस्य विषये ग्रामीणानाम् अभिप्रायभेदः अस्ति । केचन ग्रामजनाः वदन्ति यत् एतस्मिन् शिलाप्रशासने विद्यमानानि अक्षराणि यः पठति सः मरणं गमिष्यति इति ।

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=कूटगल्पर्वतः&oldid=409157" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः