चन्द्रभागा

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

चन्द्रानदी भागानदी च मिलित्वा चन्द्रभागा इति कथ्यते। सा 'चनाब्' इति नाम्ना प्रसिद्धा। चन्द्रभागायाः अन्यनामनी अश्किनि इस्कामती च। सा त्रिमुनगर्यां वितस्ताम् अहमद्पुर्याम् इरावतीं च मेलयित्वा उच्छ्शरिफ़नगरस्य समीपे शुतुद्रीं संयाति।

A view of Chandrabhagha River through Pangi valley in Himachal Pradesh
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=चन्द्रभागा&oldid=376807" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः