चर्मकारः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
१५६८तमे वर्षे चित्रिताः पादत्राणानां निर्माणं कुर्वन्तः चर्मकाराः

यः चर्मसम्बद्धं कार्यं करोति सः चर्मकारः । पादत्राणानां निर्माणम् अपि चर्मकाराः एव कुर्वन्ति ।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=चर्मकारः&oldid=389451" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः