सामग्री पर जाएँ

चळ्ळकेरेविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति चित्रदुर्गलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति चळ्ळकेरेविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या ९८। चळ्ळकेरेविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या चित्रदुर्गमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या चित्रदुर्गलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । चळ्ळकेरेविषये अधिकविवरणार्थं चळ्ळकेरे इति पृष्ठं पश्यन्तु । एतत् क्षेत्रम् अनुसूचितजनाङ्गस्य कृते (ST) आरक्षितम् अस्ति ।