छत्रम्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

छत्रं वर्षात् तथा घर्मात् रक्षति | प्राचीनकाले छत्रं तु चक्राधिपतेः चिन्हम् आसीत् | भगवतः उत्सवावसरेषु अपि देवाय छत्रसेवा भवति |

आधुनिकं छत्रम्
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=छत्रम्&oldid=366571" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः