जलोद्धतगति:

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(जलोद्धतगति:। इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search


जलोद्धतगति:।

प्रतिचरणम् अक्षरसङ्ख्या १२

रसैर्जसजसा जलोद्धतगति:। केदारभट्टकृत- वृत्तरत्नाकर:३. ५४

।ऽ। ।।ऽ ।ऽ। ।।ऽ

ज स ज स।

यति: षड्भि: षड्भि: च।

उदाहरणम् -

यदा शिथिलधर्ममुन्नतमथाप्यधर्ममवलोकयेऽर्जुन तदा।स्वयं स्वमिव संसृजामि सुजनान्सुरक्षितुमसद्वधं रचयितुम्॥

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=जलोद्धतगति:&oldid=408943" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः