पश्चिमजैनतियाहिल्स्-मण्डलम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(जैनतियाहिल्स् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search
जैनतियाहिल्स् मण्डलम्
मण्डलम्
मेघालयराज्ये जैनतियाहिल्स् मण्डलम्
मेघालयराज्ये जैनतियाहिल्स् मण्डलम्
Country भारतम्
States and territories of India मेघालयम्
Area
 • Total ३,८१९
Population
 (२००१)
 • Total २,९५,६९२
Website http://jaintia.nic.in/

जैनतियाहिल्स् मण्डलम् (Jaintia Hills District) मेघालयराज्ये स्थितं किञ्चन मण्डलम् आसीत् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रं जोवाईनगरम् आसीत् । अस्य मण्डलस्य विभजनं कृत्वा इदानीं पूर्व-जाइन्तियाहिल्स्-मण्डलम् तथा पश्चिम-जाइन्तियाहिल्स्-मण्डलम् इति मण्डलद्वयं स्थापितमस्ति ।

भौगोलिकम्[सम्पादयतु]

जैनतियाहिल्स् मण्डलस्य विस्तारः ३८१९ चतुरस्रकिलोमीटर्मितः अस्ति । अस्य मण्डलस्य पूर्वे असमराज्यम्, पश्चिमे पूर्व खासिहिल्स्, उत्तरे असमराज्यम्, दक्षिणे बाङ्ग्लादेशः च अस्ति ।

जनसङ्ख्या[सम्पादयतु]

२००१ जनगणनानुगुणं जैनतियाहिल्स् मण्डलस्य जनसङ्ख्या २९५६९२ अस्ति । अस्मिन् मण्डले प्रतिचतुरस्रकिलोमीटर्मिते १०३ जनाः वसन्ति अर्थात् अस्य मण्डलस्य जनसङ्ख्यासान्द्रता प्रतिचतुरस्रकिलोमीटर् १०३ जनाः । २००१-२०११ दशके अस्मिन् मण्डले जनसङ्ख्यावृद्धिः ३१.३४% आसीत् । अत्र पुं-स्त्री अनुपातः १०००-१००८ अस्ति । अत्र साक्षरता ६३.२६ % अस्ति ।

उपमण्डलानि[सम्पादयतु]

अस्मिन् मण्डले द्वे उपमण्डले स्तः। ते-

  1. पूर्व जैनतियाहिल्स्
  2. पश्चिम जैनतियाहिल्स्
VIEW FROM IALONG PARK.jpg

वीक्षणीयस्थलानि[सम्पादयतु]

अस्मिन्नेव मण्डले बहूनि प्रसिद्धानि वीक्षणीयस्थलानि सन्ति । तानि -

  1. नर्तियाञ्ग
  2. जोवाई
  3. सिन्डाइ
  4. सिन्तु सियर् इत्यादि ।

बाह्यानुबन्धाः[सम्पादयतु]