डयोस्कोरिडीस्

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
Pedanius Dioscorides

Dioscorides receives a mandrake root, an illumination from the Vienna Dioscurides
जननम् c. 40 AD
Anazarbus, Cilicia, Asia Minor
मरणम् c. 90 AD
राष्ट्रियता Ancient Greece
इतरनामानि Dioscurides
वृत्तिः Army physician, pharmacologist, botanist
प्रख्यातिः De Materia Medica

अयं डयोस्कोरिडीस् (Pedanius Dioscorides) कश्चन सुप्रसिद्धः वैद्यः । सः ग्रीक्-देशस्थः । अयं सस्येषु विद्यमानान् औषधीयान् गुणान् विवृत्य क्रि श ६० वर्षे ५ पुस्तकानि अरचयत् ।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः[सम्पादयतु]

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=डयोस्कोरिडीस्&oldid=353084" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः