दयानन्द-स्वामी (स्वामिनारायणसम्प्रदायस्य)

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


दयानन्दः स्वामी स्वामिनारायणसम्प्रदायस्य साधुषु अन्यतमः । तस्य पद्यानि स्वामिनारायमन्दिरेषु भक्ताः नित्यं गायन्ति ।

सम्बद्धाः लेखाः[सम्पादयतु]