नाविकनीलः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
नाविकनीलः अथवा गाढनीलः
About these coordinates

— Color coordinates —

Hex triplet #000080
sRGBB (r, g, b) (0, 0, 128)
HSV (h, s, v) (240°, 100%, 50%)
Source HTML/CSS
B: Normalized to [0–255] (byte)

नाविकनीलः अथवा गाढनीलः

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नाविकनीलः&oldid=364347" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः