नेमुनः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
नेमुननदी लिश्क्यवायः ग्रामेन पर्यतिसरति।

नेमुनः (Nemunas, Нёман, Memel) एतद् नदी पूर्वयुरोपे स्रवती। अस्या उत्सं शुक्लरासिय उत्तरन्योमनस्य ग्रामेन पर्यस्ति। नेमुननदी शुक्लरास्यया लेतुवया रास्यया च स्रवति। एषा नदी रुस्ने ग्रामेन परि विश्रुतिभिश्छिन्त्ते बाल्तिकसगरम् उत्सरति च​।

नेमुनस्य महा उपनद्याः :

  • दक्षिनाः - उसा, ब्यरेजिना, कत्रा, मेर्कीः, नेरिः, नेवेहिः, दुबीसा, यूरा, मिनिया।
  • उत्तराः - उषा, श्चरा, जेल्व्यन्का, रोसा, कृष्णाञ्चा, शुक्लाञ्चा, षेषुपे।

नागरा नेमुनेन परि स्थिताः - स्तौब्त्सः, ब्यरोजौका, मस्ताः, ह्रोद्न (शुक्लरास्यायाम्), द्रुस्किनिन्कै, अलीतुः, प्र्येणै, बिर्ष्टोनः, कौनः, विल्किया, गेल्गौदिश्किः, युर्बर्कः, स्मलिनिन्कै (लेतुवायाम्), रगैने, तिल्जे (रास्यायाम्)।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=नेमुनः&oldid=389706" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्