सामग्री पर जाएँ

पञ्चाङ्गः

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः

 

2024

१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३० ३१  
 
१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९
 
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
३१  
१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३०  
 
१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३० ३१  
 
१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३०  
१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३० ३१  
 
१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१
 
१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३०  
 
१० ११ १२
१३ १४ १५ १६ १७ १८ १९
२० २१ २२ २३ २४ २५ २६
२७ २८ २९ ३० ३१  
 
१० ११ १२ १३ १४ १५ १६
१७ १८ १९ २० २१ २२ २३
२४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०
 
१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  
 
एकस्य कैथोलिक- चर्चस्य कृते आधुनिकदिनस्य इन्डोनेशिया-देशस्य ग्रेगोरी-कालगणना
ब्रिटिश-पञ्चाङ्गः, १८५१, गिल्ट् कांस्यं तथा मलाकाइट्, ऊर्ध्वता: २०.३ सिमी, मेट्रोपोलिटन म्यूजियम आफ् आर्ट (न्यूयॉर्क सिटी)

पञ्चाङ्गः दिवसानां आयोजनस्य प्रणाली अस्ति| एतत् कालखण्डानां नाम दत्त्वा भवति, सामान्यतया दिवसान्, सप्ताहान्, आङ्ग्लमासान्, वर्षाणि च।[१][२][३] तादृशव्यवस्थायाः अन्तः एकस्य विशिष्टस्य च दिवसस्य नाम तिथिः। पञ्चाङ्गम् अपि एतादृशस्य प्रणाल्याः भौतिकः अभिलेखः (प्रायः कागदः) भवति। पञ्चाङ्गस्य अर्थः योजनाकृतघटनानां सूची अपि भवितुम् अर्हति, यथा न्यायालयस्य पञ्चाङ्गः, अथवा दस्तावेजानां आंशिकरूपेण वा पूर्णतया वा कालक्रमेण सूची, यथा वसीयतानां पञ्चाङ्गम्।

  1. "Calendars and their History". eclipse.gsfc.nasa.gov. आह्रियत 2024-03-12. 
  2. Human-Earth System Dynamics: Implications to Civilizations. 2018-05-16. p. 159. 
  3. Singapore PSLE Mathematics Challenging Practice Solutions (Yellowreef). 2013-12-03. 
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=पञ्चाङ्गः&oldid=486934" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्