पूञ्छमण्डलम्, भारतम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search


भारतस्य उत्तरभागे स्थितं राज्यम् अस्ति जम्मूकाश्मीरराज्यम् । अत्रत्यं मण्डलम् अस्ति पूञ्छ्मण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति पूञ्छनगरम्