सामग्री पर जाएँ

फरीदकोट, पञ्जाबराज्यम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(फरीदकोट इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)


भारतदेशे पञ्जाबराज्ये किञ्चन मण्डलम् अस्ति फरीदकोटमण्डलम्। अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति फरीदकोटनगरम् ।