फलकम्:सहप्रकल्पनां मुखपुटम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search

विकिमाध्यमसमाजेन विधितो मुक्तो विश्वकोशो विकिकोशो येन विधिता अन्ये बहुभाषावस्तुमुक्ताश्च प्रकल्पाः ।

विकिशब्दकोशः
शब्दार्थकोशः
विकिशास्त्राणि
निःशुल्काः सूत्रशास्त्रसिद्धान्ताः
विकिसूक्तयः
सूक्तिसङ्ग्रहः ।
विकिग्रन्थाः
विमर्शपुस्तकसङ्ग्रहः ।
विकिजातयः
जातिकोशः
विकिवार्त्ता
सर्वसामान्य वार्तासञ्चयः
Commons
संविभक्तः माध्यमपदार्थः।
अभिविकिः
विकिमीडियाप्रकल्पनियोजनम् ।