फलकम्:Infobox विश्वपरम्परास्थानानि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
{{{Name}}}
विश्वपरम्परास्थानानि

{{{Image}}}
{{{imagecaption}}}
प्रकारः {{{Type}}}
मानदण्डः {{{Criteria}}}
अनुबन्धाः {{{ID}}}
क्षेत्रम् {{{Region}}}
निर्देशाङ्कः {{{Coordinates}}}
शिलाभिलेखस्य इतिहासः
शिलाभिलेखाः {{{Year}}}  (Unknown सत्रम्)
विस्तारः {{{Extension}}}
भयग्रस्तानि {{{Danger}}}
* विश्वपरम्परावल्याम् अङ्कितानि नामानि ।
^ यूनेस्को द्वारा वर्गीकृतक्षेत्रम्