फलकम्:Infobox cricketer

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
Jump to navigation Jump to search
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{imagealt}}}]]
{{{caption}}}
वैय्यक्तिकपरिचयः
सम्पूर्णनाम {{{fullname}}}
प्रसिद्धनामानि {{{nickname}}}
औन्नत्यम् {{{heightft}}} ft {{{heightinch}}} in ({{{heightm}}} m)
ताडनशैली {{{batting}}}
कन्दुकक्षेपणशैली {{{bowling}}}
पात्रम् {{{role}}}
सम्बन्धाः {{{family}}}
अन्ताराष्ट्रियविवरणानि
राष्ट्रम् [[{{{country}}} cricket team|{{{country}}}]]
  [[{{{country2}}} cricket team|{{{country2}}}]]
  [[{{{country3}}} cricket team|{{{country3}}}]]
प्रथमटेस्ट् (cap X/Y) {{{testdebutdate}}} {{{testdebutyear}}} 
{{{testdebutfor}}} v [[{{{testdebutagainst}}} cricket team|{{{testdebutagainst}}}]]
अन्तिमटेस्ट् {{{lasttestdate}}} {{{lasttestyear}}} 
{{{lasttestfor}}} v [[{{{lasttestagainst}}} cricket team|{{{lasttestagainst}}}]]
प्रथम-ओ डि ऐ(cap X/Y) {{{odidebutdate}}} {{{odidebutyear}}} 
{{{odidebutfor}}} v [[{{{odidebutagainst}}} cricket team|{{{odidebutagainst}}}]]
अन्तिम-ओ डि ऐ {{{lastodidate}}} {{{lastodiyear}}} 
{{{lastodifor}}} v [[{{{lastodiagainst}}} cricket team|{{{lastodiagainst}}}]]
ओ डि ऐ युतकसङ्ख्या. {{{odishirt}}}
प्रथम-टि २० (cap X) {{{T20Idebutdate}}} {{{T20Idebutyear}}} 
{{{T20Idebutfor}}} v [[{{{T20Idebutagainst}}} cricket team|{{{T20Idebutagainst}}}]]
अन्तिम-टि २० {{{lastT20Idate}}} {{{lastT20Iyear}}} 
{{{lastT20Ifor}}} v [[{{{lastT20Iagainst}}} cricket team|{{{lastT20Iagainst}}}]]
टि २० युतकसङ्ख्या. {{{T20Ishirt}}}
गृह्यगणविवरणानि
वर्षम् गणः
{{{year1}}} {{{club1}}} (squad no. {{{clubnumber1}}})
{{{year2}}} {{{club2}}} (squad no. {{{clubnumber2}}})
{{{year3}}} {{{club3}}} (squad no. {{{clubnumber3}}})
{{{year4}}} {{{club4}}} (squad no. {{{clubnumber4}}})
{{{year5}}} {{{club5}}} (squad no. {{{clubnumber5}}})
{{{year6}}} {{{club6}}} (squad no. {{{clubnumber6}}})
{{{year7}}} {{{club7}}} (squad no. {{{clubnumber7}}})
{{{year8}}} {{{club8}}} (squad no. {{{clubnumber8}}})
{{{year9}}} {{{club9}}} (squad no. {{{clubnumber9}}})
{{{year10}}} {{{club10}}} (squad no. {{{clubnumber10}}})
{{{year11}}} {{{club11}}} (squad no. {{{clubnumber11}}})
{{{year12}}} {{{club12}}} (squad no. {{{clubnumber12}}})
{{{year13}}} {{{club13}}} (squad no. {{{clubnumber13}}})
{{{year14}}} {{{club14}}} (squad no. {{{clubnumber14}}})
{{{year15}}} {{{club15}}} (squad no. {{{clubnumber15}}})
{{{type1}}} debut {{{debutdate1}}} {{{debutyear1}}} {{{debutfor1}}} v {{{debutagainst1}}}
अन्तिमम् {{{type1}}} {{{lastdate1}}} {{{lastyear1}}} {{{lastfor1}}} v {{{lastagainst1}}}
{{{type2}}} debut {{{debutdate2}}} {{{debutyear2}}} {{{debutfor2}}} v {{{debutagainst2}}}
अन्तिमम् {{{type2}}} {{{lastdate2}}} {{{lastyear2}}} {{{lastfor2}}} v {{{lastagainst2}}}
Umpiring information
Tests umpired {{{testsumpired}}} ({{{umptestdebutyr}}}–{{{umptestlastyr}}})
ODIs umpired {{{odisumpired}}} ({{{umpodidebutyr}}}–{{{umpodilastyr}}})
T20Is umpired {{{twenty20sumpired}}} ({{{umptwenty20debutyr}}}–{{{umptwenty20lastyr}}})
FC umpired {{{fcumpired}}} ({{{umpfcdebutyr}}}–{{{umpfclastyr}}})
LA umpired {{{listaumpired}}} ({{{umplistadebutyr}}}–{{{umplistalastyr}}})
वृत्तिजीवनस्य सांख्यिकी
Competition {{{column1}}} {{{column2}}} {{{column3}}} {{{column4}}}
Matches {{{matches1}}} {{{matches2}}} {{{matches3}}} {{{matches4}}}
Runs scored {{{runs1}}} {{{runs2}}} {{{runs3}}} {{{runs4}}}
Batting average {{{bat avg1}}} {{{bat avg2}}} {{{bat avg3}}} {{{bat avg4}}}
100s/50s {{{100s/50s1}}} {{{100s/50s2}}} {{{100s/50s3}}} {{{100s/50s4}}}
Top score {{{top score1}}} {{{top score2}}} {{{top score3}}} {{{top score4}}}
Balls bowled {{{deliveries1}}} {{{deliveries2}}} {{{deliveries3}}} {{{deliveries4}}}
Wickets {{{wickets1}}} {{{wickets2}}} {{{wickets3}}} {{{wickets4}}}
Bowling average {{{bowl avg1}}} {{{bowl avg2}}} {{{bowl avg3}}} {{{bowl avg4}}}
5 wickets in innings {{{fivefor1}}} {{{fivefor2}}} {{{fivefor3}}} {{{fivefor4}}}
10 wickets in match {{{tenfor1}}} {{{tenfor2}}} {{{tenfor3}}} {{{tenfor4}}}
Best bowling {{{best bowling1}}} {{{best bowling2}}} {{{best bowling3}}} {{{best bowling4}}}
Catches/stumpings {{{catches/stumpings1}}} {{{catches/stumpings2}}} {{{catches/stumpings3}}} {{{catches/stumpings4}}}
Source: [{{{source}}}], {{{date}}} {{{year}}}
प्रलेखन प्रतीक साँचा प्रलेखन[देखें] [संपादन] [इतिहास] [पर्ज]"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:Infobox_cricketer&oldid=281839" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्