फलकम्:Infobox spaceflight

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|upright=1.18|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
नामानि {{{names_list}}}
मिशन् प्रकारः {{{mission_type}}}
सञ्चालकः {{{operator}}}
हार्वर्ड् संज्ञा {{{Harvard_designation}}}
कस्पार् ऐ डि {{{COSPAR_ID}}}
उपग्रहसंख्या {{{SATCAT}}}
जालस्थानम् {{{website}}}
मिशन् अवधिः {{{mission_duration}}}
अतिक्रान्तदूरम् {{{distance_travelled}}}
भूकक्षाभ्रमणम् {{{orbits_completed}}}
परिसीमा {{{suborbital_range}}}
पृथ्वीतः दूरम् {{{suborbital_apogee}}}
अन्तरीक्षयानस्य वैशिष्ट्यम्
अन्तरीक्षयानम् {{{spacecraft}}}
अन्तरीक्षयानप्रकारः {{{spacecraft_type}}}
अन्तरीक्षयानम् {{{spacecraft_bus}}}
निर्माणकर्ता {{{manufacturer}}}
उत्प्रेषणभरः {{{launch_mass}}}
बि ओ एल् भरः {{{BOL_mass}}}
अवतरणभरः {{{landing_mass}}}
शुष्कभरः {{{dry_mass}}}
अधिकभरः {{{payload_mass}}}
आयतनम् {{{dimensions}}}
क्षमता {{{power}}}
अभियानम्
अन्तरीक्षकेन्द्रम् {{{space_station}}}
प्रारम्भः {{{start_date}}}
समाप्तिः {{{end_date}}}
गन्तव्यस्थलप्राप्तिः {{{arrival_craft}}}
प्रस्थानम् {{{departure_craft}}}
संरचनामण्डलः
मण्डस्य आकारः {{{crew_size}}}
सदस्याः {{{crew_members}}}
उत्प्रेषणम् {{{crew_launching}}}
अवतरणम् {{{crew_landing}}}
दूरसङ्केतः {{{crew_callsign}}}
अभियानम् {{{crew_expedition}}}
महाकाशे चलनम् (EVAs) {{{crew_EVAs}}}
महाकाशचलनस्य
अवधिः
{{{crew_EVA_duration}}}
मिशन्-प्रारम्भः
उत्प्रेषणदिनाङ्कः {{{launch_date}}}
उत्प्रेषणयानम् {{{launch_rocket}}}
उत्प्रेषणस्थलम् {{{launch_site}}}
कन्ट्राक्टर् {{{launch_contractor}}}
नियोजितः {{{deployment_from}}}
नियोजनदिनाङ्कः {{{deployment_date}}}
कार्यप्रवेशः {{{entered_service}}}
मिशन् समाप्तिः
निष्पत्तिः {{{disposal_type}}}
निष्क्रियकरणम् {{{deactivated}}}
ध्वंसः {{{destroyed}}}
अन्तिमसम्पर्कः {{{last_contact}}}
पुनरुद्धारकार्यम् {{{recovery_by}}}
पुनरुद्धारदिनाङ्कः {{{recovery_date}}}
विनाशदिनम् {{{decay_date}}}
अवतरणदिनम् {{{landing_date}}}
अवतरणस्थलम् {{{landing_site}}}
कक्षपथीयगणितम्
उद्धरणप्रक्रिया {{{orbit_reference}}}
प्रक्रियायाः पालनम् {{{orbit_regime}}}
दैर्घ्यम् {{{orbit_longitude}}}
कक्षीयमार्गः {{{orbit_slot}}}
मुख्याक्षरेखा {{{orbit_semimajor}}}
उत्केन्द्रिकता {{{orbit_eccentricity}}}
अपभूरेखा {{{orbit_periapsis}}}
अपभूरेखा {{{orbit_apoapsis}}}
वक्रता {{{orbit_inclination}}}
कालः {{{orbit_period}}}
आर् ए ए एन् {{{orbit_RAAN}}}
Argument of peri{{{apsis}}} {{{orbit_arg_periapsis}}}
मीन्(Mean)कालः {{{orbit_mean_anomaly}}}
मीन्(Mean)गतिः {{{orbit_mean_motion}}}
पुनरावृत्तेः व्यवधानम् {{{orbit_repeat}}}
वेगः {{{orbit_velocity}}}
युगः (astronomy) {{{orbit_epoch}}}
परिभ्रमणसंख्या {{{orbit_rev_number}}}
{{{interplanetary}}}
{{{docking}}}
कार्गो
{{{payload_items}}}
भरः {{{cargo_mass}}}
चापसहितभरः {{{cargo_mass_press}}}
चापरहितभरः {{{cargo_mass_unpress}}}
इन्धनम् {{{cargo_mass_fuel}}}
वायवीय {{{cargo_mass_gas}}}
नीरम् {{{cargo_mass_water}}}
प्रधानदूरवीक्षणयन्त्रम्
नाम {{{telescope_name}}}
व्यासः {{{telescope_diameter}}}
केन्द्रीयदैर्घ्यम् {{{telescope_focal_length}}}
सङ्ग्रहस्थलम् {{{telescope_area}}}
तरङ्गदैर्घ्यम् {{{telescope_wavelength}}}
दूरवीक्षणयन्त्रस्य
दृढता
{{{telescope_resolution}}}
दूरसङ्केतग्राहकः
बन्धनी {{{trans_band}}}
कम्पाङ्कः {{{trans_frequency}}}
बन्धनविस्तारः {{{trans_bandwidth}}}
धारणक्षमता {{{trans_capacity}}}
अन्तर्भुक्तस्थानस्य परिधिः {{{trans_coverage}}}
टि डब्ल्यु टि ए क्षमता {{{trans_TWTA}}}
इ ऐ आर् क्षमता {{{trans_EIRP}}}
हेच् पि बि डब्ल्यु {{{trans_HPBW}}}
यन्त्राणि
{{{instruments}}}

[[File:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}|alt={{{insignia_alt}}}|upright=0.82|{{{insignia_alt}}}]]
{{{insignia_caption}}}
[[File:{{{crew_photo}}}|{{{crew_photo_size}}}|alt={{{crew_photo_alt}}}|{{{crew_photo_alt}}}]]
{{{crew_photo_caption}}}


← {{{previous_mission}}} {{{next_mission}}} →
"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:Infobox_spaceflight&oldid=268707" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्