फलकम्:Lang-sd

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search

Sindhi: {{{1}}}

प्रलेखन प्रतीक साँचा प्रलेखन[create]