फलकम्:Non-free use rationale logo

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अमुक्तमाध्यमानाम् उपयोगतर्कः - अमुक्तप्रतीकः - लेखस्य नाम अपेक्ष्यते
विवरणम्

{{{विवरणम्}}}

स्रोतः स्रोतः अनुक्तः। कृपया एतस्य चित्रस्य विवरणं, स्रोतं च लिखतु।
लेखः

[[{{{लेखः}}}]]

प्रयुक्तभागः

{{{स्थानम्}}}

न्यूनगुणकम् ?

The logo is of a size and resolution sufficient to maintain the quality intended by the company or organization, without being unnecessarily high resolution.

उपयोगस्य कारणम्

कारणं न प्रदत्तम्। कृपया एतस्य चित्रस्य विवरणं, कारणं च लिख्यताम्।

प्रतिस्थापनयोग्यम् ?

{{{प्रतिस्थापनयोग्यता}}}

अन्यसूचना

उपर्युक्तविवरणानुगुणम् अमेरिकासंयुक्तराष्ट्रस्य उपयोगौचित्यस्य, प्रतीकनिर्देशस्य, विकिपीडिया-फलाभोगसामग्रीनीतेः च संस्थालेखे प्रतीकोपयोगेण सह उल्लेखः क्रियताम्।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=फलकम्:Non-free_use_rationale_logo&oldid=377373" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्