बण्ट्वाळविधानसभाक्षेत्रम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः


कर्णाटकस्य अष्टाविंशतिलोकसभाक्षेत्रेषु अन्यतमम् अस्ति दक्षिणकन्नडलोकसभाक्षेत्रम्। अत्र अष्टविधानसभाक्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति बण्ट्वाळविधानसभाक्षेत्रम्। कर्णाटके विधानसभाक्षेत्रेषु अस्य सङ्ख्या २०५। बण्ट्वाळविधानसभाक्षेत्रं मण्डलदृष्ट्या दक्षिणकन्नडमण्डले अन्तर्भवति । निर्वाचनक्षेत्रदृष्ट्या दक्षिणकन्नडलोकसभाक्षेत्रे अन्तर्भवति । बण्ट्वाळविषये अधिकविवरणार्थं बण्ट्वाळ इति पृष्ठं पश्यतु।