बि एम् डब्ल्यू फोर् सीरीज् (एफ् ३२)

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
बि एम् डब्ल्यू फोर् सीरीज् (एफ् ३२)
4 Series (F32)
BMW 4Series Coupe 01.JPG
संक्षिप्तविवरणम्
निर्माणम् बि एम् डब्ल्यू
उत्पादनम् २०१३-वर्तमानकालः
प्रारूपवर्षः २०१४-वर्तमानकालः
सम्मेलनानि जर्मनी
प्रारूपकारः निकोलास् हुइट् (२०१०)[१]
यानस्य अवयवविषयाः
श्रेणिः सुसम्बद्धविशेषयानम् (Compact executive car)
शैली द्वि-द्वारयुक्तम् कौप् (2-door coupé)
द्वि-द्वारपरिवर्तयोग्यम् (2-door convertible)
सन्दर्भयानम् बि एम् डब्ल्यू (F30)
आयामः
चक्राधारः २,८१० mm (. in)
दैर्घ्यः ४,६४१ mm (. in)
स्थूलत्वम् १,८२६ mm (. in)
उच्चता १,३६२ mm (. in)
क्रमविकाशः
पूर्वरूपम् बि एम् डब्ल्यू थ्री सीरीज् (E92)

बि एम् डब्ल्यू एफ् ३२ (F32 series) इत्याख्यं यानम् 'बि एम् डब्ल्यू फोर् सीरीज्' मध्ये अन्तर्भुक्तमेकं विशेषयानम् । यानमिदं सुसम्बद्धविशेषयानेषु (Compact executive car) श्रेण्याम् अन्तर्भवति । एफ् ३२ यानं 'बि एम् डब्ल्यू फोर् सीरीज्' इति धारायाः प्रथमघट्टस्य उत्पादनम् । वस्तुतः यानमिदं 'बि एम् डब्ल्यू थ्री सीरीज् ई ९२'(E92) इति यानस्य अनुवर्तीरूपम् ।


टिप्पणी[सम्पादयतु]

  1. cn.linkedin.com/pub/nicolas-huet/a/102/a35