भारतस्य अर्थव्यवस्था

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
(भारतीय अर्थशास्त्रम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

भारतदेशस्य अर्थव्यवस्था डॉलरविनिमयानुसारेण जगति एकादश स्थाने वर्तते ।

चाणक्यस्य अर्थशास्त्रानुसारेण भारतदेशस्थाः काश्चन अर्थव्यवस्थाः प्रचलन्त्यः आसन् एवं कथ्यते । अर्थशास्त्रग्रन्थमाध्यमेन सामाजिकी-आर्थिकी-राजकीयव्यवस्थाविषये विष्णुगुप्तः विवरणं करोति ।