भीष्मपर्व

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


इदं महाभारतस्य सप्तमं पर्व अस्ति। अस्मिन् तु महाभारतयुद्धस्य सः भागः वर्णितः यस्मिन् द्रोणः कौरवाणां सेनापतित्वेन भवति।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भीष्मपर्व&oldid=371643" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः