वर्गः:आफ्रिकाखण्डस्य राष्ट्राणि

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अयं वर्गः आफ्रिकाखण्डस्य राष्ट्राणां परिचयं कारयति ।

उपवर्गाः

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः उपवर्गाः विद्यन्ते