विकिसूक्तयः

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
विकिसूक्तयः चिह्नम्

विकिसूक्तयः तु एकः निःशुल्कः, संजालाधारितः, सहकारसम्भवः, बहुभाषात्मकः नैगमसङ्ग्रह अस्ति। एषः तु विकिमीडिया फाउन्डेशन् इत्यनेन सम्बलितः वर्तते।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विकिसूक्तयः&oldid=365879" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः