विराटपर्व

अधि विकिपीडिया, एकः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोश
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


इदं महाभारतस्य पञ्चमं पर्व अस्ति। अस्मिन् युद्धस्य पूर्वोद्योगः वर्णितोऽस्ति।

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=विराटपर्व&oldid=371634" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः